Ban Điều HànhNguyễn Bình Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Nhạc/Slow
15/08/2010
Thơ/Tự Do
03/02/2005
Thơ/Tự Do
04/09/2004
Thơ/Tự Do
30/04/2003
Thơ/Tự Do
14/01/2003
Thơ
05/12/2002Ngày sắp chết bỗng sao ngày hớn hở
Em bước vào xếp kiếp tôi; đau.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả