Thái Thụy Vy
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
09/01/2004
Thơ
09/01/2004
Thơ
09/01/2004
Văn/Truyện
05/01/2004

Tôi không nuối tiếc chi nhiều
Bởi tôi còn vệt nắng chiều để mơ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả