Miên Du-Dalat
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Tự Do
13/04/2017
Thơ/Tự Do
13/04/2017
Thơ/Định Luật
04/04/2017
Thơ/Tự Do
04/04/2017
Thơ/Định Luật
23/11/2016
Thơ/Định Luật
30/04/2015

Ví đời như giấc ngủ trưa
Cho nên nhân thế có thừa
Miên Du
Miên Du Đà Lạt

Dị thư khả ái như tân nguyệt
Giai sỹ tương phùng, thắng hảo hoa
(Nguyễn Thượng Hiền)
(được sách lạ, như ngắm trăng non
gặp bạn hay, còn hơn nhìn hoa đẹp)


 
Mộng Thực

Cuộc đời ta MỘNG nhiều hơn THỰC
Bởi chán tình đời, THỰC đắng cay
Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo
Làm thơ để MỘNG hóa mây bay...
Miên Du Đà Lạt

The past is history,
The future is something, that does not come yet,
The present is a gift.

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả