Thùy Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
06/07/2004
Thơ
06/07/2004
Thơ
06/07/2004
Thơ
06/07/2004
Thơ
06/07/2004
Thơ
06/07/2004

Lý trí và con tim thường là đối thủ của nhau.

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả