Trần Kiêu Bạc
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
26/03/2012
Thơ/Định Luật
29/08/2011
Thơ/Định Luật
16/08/2011
Thơ/Định Luật
16/08/2011
Thơ/Định Luật
02/08/2011
Văn/Tùy Bút
02/08/2011


Ở một nơi xa nửa vòng trái đất

Mượn quê người làm một chút quê hương

Những hạt thơ rơi bên ngoài Tổ quốc

Vẫn nẩy mầm, vẫn nở đóa yêu thương!

Trần Kiêu Bạc

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả