Miên Thụy
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Nhạc/Rumba
10/05/2015
Thơ/Định Luật
24/04/2015
Thơ/Định Luật
18/04/2015
Thơ/Định Luật
08/04/2015
Thơ/Định Luật
04/04/2015
Thơ/Định Luật
03/04/2015

Sông chia mấy ngả lững lờ
Đời chia mấy ngả tình cờ gặp nhau
Gặp nhau như phút ban đầu
Ngày xưa quên mất ngày sau hững hờ
Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả