Trần Quốc Sỹ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Văn/Truyện
16/10/2007
Văn/Truyện
11/05/2007
Văn/Truyện
16/06/2006
Văn/Truyện
15/06/2006
Văn/Truyện
18/04/2006

Ta không oán trách người hờ hững
Chỉ giận sao ta quá dại khờ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả