Ngọc Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ngọn nến đốt thân mình để cháy
Ta đốt tim mình thắp sáng những vần thơ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả