Áo mây xanh vắt ngang trời
thơ hương bay giữa cõi đời thênh thang

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả