Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
21/12/2007
Thơ
21/12/2007
Nhạc
18/12/2007
Thơ
17/12/2007
Thơ
16/12/2007

Dấn trong gió bụi phong trần
Nắng thì còn nắng, biết xuân có còn ?

Nắng Xuân

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả