Bảo Trân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
07/10/2007
Thơ
07/10/2007
Thơ
21/09/2007
Thơ
20/09/2007
Thơ
20/09/2007
Thơ
11/09/2007

Mơ ước tên vào "Văn Học Sử"
Chỉ là hoài bão một đời thôi
Văn, thơ còm cõi theo ngày tháng
Danh đâu xứng đáng để lưu đời!
(Tâm Sự)

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả