Hoàng Hoa
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Tự Do
19/06/2017
Thơ/Tự Do
01/04/2016
Thơ/Tự Do
14/02/2014
Thơ/Định Luật
31/08/2011
Thơ/Tự Do
31/01/2011

Hoa cười trong lắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười!...

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả