A Chef Cook
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
23/12/2013
Thơ/Định Luật
21/11/2013
Thơ/Định Luật
08/11/2013
Thơ/Định Luật
01/11/2013
Thơ/Định Luật
18/10/2013
Thơ/Định Luật
10/10/2013

Bấy lâu nay tôi nấu
Nhưng chỉ toàn bằng thơ
Thật tình không dám giấu
Kinh nghiệm có sơ sơ!

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả