Bác sĩ Lê Trung Ngân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Đang là Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ tại Tây Ninh 
Học Nhi Khoa tại Đại học Y Sài Gòn
Đã kết hôn
Đến từ Tây Ninh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả