Ái Hoa
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
09/09/2004
Thơ
01/09/2004
Văn/Biên Khảo
01/09/2004
Văn/Biên Khảo
01/09/2004
Văn/Biên Khảo
31/08/2004

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
thân về cát bụi, tình còn hư không!

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả