Ái Liên
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
26/10/2006
Thơ
26/10/2006
Thơ
26/10/2006
Thơ
20/10/2006
Thơ
20/10/2006

Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả