Ái Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
16/09/2016
Thơ/Tự Do
19/08/2016
Thơ/Tự Do
13/11/2015
Thơ/Tự Do
04/01/2014
Thơ/Tự Do
23/12/2013
Thơ/Tự Do
19/12/2013

nếu cố quên sẽ càng thêm nhớ...thì em cố nhớ để mà quên !

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả
   
Website này cần được sang nhượng chủ quyền (xem chi tiết)