Andy Nguyễn Vũ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Văn/Truyện
16/11/2006
Thơ
07/06/2006
Thơ
15/05/2006
Thơ
18/02/2006

Yêu em tôi biết làm thơ

Yêu em tôi biết ngủ mơ ban ngày

Yêu em không rượu cũng say

Yêu em không nhớ , mỗi ngày già thêm

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả