Ấu Tím
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Văn/Tùy Bút
19/08/2007
Văn/Tùy Bút
28/07/2007
Văn/Truyện
21/07/2007
Văn/Tùy Bút
15/07/2007
Văn/Truyện
14/07/2007

Tên thật : Chu Thị Như Hoa
Bút Hiệu : Ấu Tím - Ngô Đồng - Vũ Thần Ưng
Tuổi Thiên Xứng
Cộng tác
Văn - Văn Học - Đặc San Đa Hiệu - Đặc San Sương Nguyệt Anh - Nguồn .
Các website : Đặc Trưng - Phụ Nữ Việt - Việt Báo (diễn đàn dành riêng Sương Nguyệt Anh)
Định cư và cư ngụ  tại California từ năm 1991, cùng chồng và các con .

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả