Bạch Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
02/07/2017
Thơ/Định Luật
02/07/2017
Thơ/Định Luật
02/07/2017
Thơ/Định Luật
20/12/2016
Thơ/Định Luật
18/12/2016
Thơ/Định Luật
17/12/2016

Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả