Bạch Ngọc
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Văn/Tùy Bút
16/02/2006
Văn/Tùy Bút
16/02/2006
Thơ
16/02/2006
Thơ
16/02/2006
Thơ
16/02/2006
Văn/Tùy Bút
14/02/2006

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền hãy còn neo..

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả