Bạch Tuyết
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
05/05/2002
Thơ
30/04/2002
Thơ
28/04/2002
Thơ
26/04/2002
Thơ
21/02/2002
 1  2 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bỡi vì em mặc áo luạ Hà Ðông

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả