Bích Khuyên
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
20/12/2007
Thơ
18/11/2007
Thơ
09/07/2007
Thơ
22/06/2007
Thơ
16/05/2007


"Im lặng nào sấm sét
Ngôn ngữ nào vô âm
Mũi tên ngoài tam giới
Sanh tử chừ biệt tăm"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả