Bùi Phạm Thành
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Nhạc
21/09/2007
Nhạc
21/04/2007
Nhạc
23/02/2007
Nhạc
31/01/2007

Hôm qua là quá khứ
Ngày mai thì xa vời
Hôm nay xin được sống
Bên em trọn ngày vui

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả