Ðặng Ðức Thiên
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
09/07/2004

Đôi vần theo gió thả vu vơ
Để ai bất gặp chút tình cờ
Lỡ yêu, lòng chết đi một ít
Nuối tiếc trong đời, một giấc mơ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả