Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ru Tình Xuân Nhé - demo


Thơ : Nguyễn Xuân Mai
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : ĐMCS ( Đang mời ca sĩ )


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả