Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ngày Đầu Mùa Xuân - demo


Thơ : Anh Tuấn
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : Chưa có


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả