Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ru Tình Xuân Nhé - Quỳnh Dao


Thơ : Nguyễn Xuân Mai
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Quỳnh Dao


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả