Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Tình Nhân Hỡi - Cẩm Vân Nguyễn


Thơ : Khảo Mai
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Cẩm Vân Nguyễn


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả