Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Rainy Valentine's Day


Thơ : Minh Hiền
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Kyra Nguyên


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả