Minh Hồ & Minh Hồ Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

MẤY CHỤC NĂM XA QUÊ


Thơ Minh Hồ
Nhạc, hòa âm & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả