Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ngày Trở Về - Quỳnh Dao


Thơ : Hà Vương
Nhạc : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : Quỳnh Dao


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả