Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Tiếng Đêm


Thơ Phạm Thị Cúc Vàng
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng
Trình bày Cẩm Vân Nguyễn

( Chương Trình Nhạc Chiều Chủ Nhật lần thứ 28 )


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả