Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Phượng Hồng Mưa Áo Em Bay
2


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc & Hoà âm: Thanh Ngọc
Thơ: Luân Tâm


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả