Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Tháng Năm Hoa Tím Lại Về


Thơ Nguyễn An Bình
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng
Trình bày Quỳnh Dao


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả