Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Băn Khoăn
1


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc & Hoà âm: Thanh Ngọc
Thơ: Cao Quỳnh Tuệ Lâm


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả