AO QUÊ


AO QUÊ
- Bích Linh Kha

Trở lại ao quê mấy bữa rày
Chân bèo ca lội nước lung lay
Thoảng nghe xao xuyến chiều cô quạnh
Tĩnh lặng ưu sầu gió nhẹ bay
Quán vắng đường xưa đầy cỏ dại
Nhà thưa lối nhỏ khuất chân mây
Cố nhân mê mải miền xa ấy
Có biết ao xưa nước vẫn đầy.


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả