Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Nét Môi Mùa Hạ


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc: Anh Tuấn & Thanh Ngọc
Hoà âm: Thanh Ngọc
Lời: Anh Tuấn


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả