Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Về Với Biển ( live )


Thơ & ca Kim Lệ
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả