Nguyễn Minh Châu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Nguyệt Lạc


Lời Dương Vân Châu
Nhạc Nguyễn Minh Châu
Trình bày Thu Hương


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả