Minh Hồ & Minh Hồ Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Đành thôi xa nhau - NHT


Thơ Minh Hồ
Nhạc, hòa âm và tiếng hát Nguyễn Hữu Tân

Huynh đệ như thủ túc
Anh em như thể tay chân
Cùng cha cùng mẹ sao đành bỏ nhau
Sao giờ đôi ngả chia ly
Kiếp này đành mất trong tim
Tỉnh huynh nghĩa đệ đã chìm lịm thôi
Kể như mãi mãi xa rời
Không còn tin tức gì người mến thương
Lỗi ai chưa được tỏ tường
Nỗi niềm u ẩn tìm phương giải hoà?
Nhưng mà người chẳng thiết tha
Nên mình cam chịu.. Phương xa đợi chờ
Thời gian lặng lẽ như tờ
Có lần mình gởi lá thơ thăm dò
Không lời hồi đáp lại cho
Ngỏ hầu trút bớt âu lo vô cùng
Lòng người như đã đóng khung
Lạnh lùng khoá kín mịt mùng tăm hơi
Mẹ mình nào biết cuối đời
Hai người con Mẹ rã rời từ khi...
Mẹ vào nhà Dưỡng lão thì...
Kể từ ngày đó chia ly nghĩa tình
Đành thôi! Biền biệt bóng hình
Đứa em kề cận bên mình ấu thơ!


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả