Nguyễn Minh Châu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Hương Thời Gian


Nhạc và Lời Nguyễn Minh Châu
Trình bày Thu Hương


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả