Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Tạ Ơn Người


Thơ Thanh Trúc
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng
Trình bày Tiểu Muội


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả