Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Cảm Ơn


Đêm nay có rượu, đêm nay uống
Tỉnh giấc làm chi, lắm phũ phàng


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả