Nguyên Hữu

QUÊ TA

(Song tứ bát)

Anh mời em về

Thăm quê hương anh

Vẽ tô huyền bí sắc xanh đất trời…

Anh mời em về

Giải lụa quê hương
Người ơi! Người ở! Người thương… rồi về…

Anh mời em về
Ví dặm, xàng xê

Lọt tai say đến mụ mê người… mời…

Anh mời em về

Ai? Mời ai về
Nhìn nhau ta giết nhiêu khê ngôn từ…

11/01/2018

Nguyên Hữu