Phạm Thiên Thanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ cô hàng xóm muốn sang nhà 
Gõ cửa tặng cô một đóa hoa
Ngắm đoá hoa hồng màu đỏ thắm 
Ngoài sân đã nở sáng hôm qua

Hoa vẫn thắm tươi như mới nở
Gió chiều sương sớm rất yêu hoa
Yêu hoa có lẽ thua xa bướm
Thua cả tình tôi yêu thiết tha 

 Biết thế mà tôi chẳng dám qua?
 Hoa hồng lỡ cắt, nếu không cho
 Đem vào nhà cắm thì buồn lắm 
 Biết thế mà tôi vẫn đắn đo?
 


   

 


 
  
 
 
 Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả