Buồm Căng Sóng VỗNgày Hè nắng cháy
bụi bay ngập đường
ta thương dòng sông
lớn ròng trong đục
hàng dừa xỏa tóc
bao bọc con thuyền
nón lá che nghiêng
tìm em bến lạ…

*

Con đò vào Hạ
gõ nhịp chèo khua
hứng ngọn gió lùa
rừng cây thay lá
“tui thương bậu quá
bậu chẳng thương tui”…
câu hò nổi trôi
theo làn nước đổ.

*

Buồm căng sóng vỗ
nắng nhạt cuối gành
gió cuốn mây tan
ta làm chú Cuội
ngồi đợi Hằng Nga
cuối dảy Ngân Hà
gần xa …vời vợi!

Sông Cửu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả