Phạm Thiên Thanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]NHỚ PHỞ NẠM GẦU , Ôi ...

Rủ cô hàng xóm đi ăn phở
Biết chắc là cô sẽ nhận lời
Sao vẫn ngại ngùng khi đối mặt
Nhìn cô chớp mắt, hé môi cười 

Để rồi tiếc mãi mấy tuần qua
Lóng ngóng bên rào, chẳng thấy cô
Thả khói bay sang mong gió thổi
Hương nồng thơm ngát cả vườn hoa

Thế mà chẳng thấy bóng cô đâu
Đã mấy tuần qua, để dạ sầu
Nhớ Phở Nạm Gầu, ôi ...nhớ lắm
(Không muốn đi ăn một mình)
Bởi vì ao ước được cùng cô

Tựa vai ngồi đợi phở bưng ra
Không uống cà phê, chỉ nhấp trà
Nói chuyện Ngưu Lang chờ Chúc Nữ
Mỏi mòn như nắng hạn đợi mưa sa

Nhớ Phở Nạm Gầu không nuốt nổi
Cơm Sườn Rim Xả mẹ đem cho
Chẳng vì Sườn mặn hay Cơm nhão
Chỉ tại mấy tuần không thấy cô 
Và niềm ao ước được chung Tô :):)

Phạm Thiên ThanhĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả