Bất Chợt Buồn

Đêm nay chợt thấy buồn dâng
Mưa không về kịp mây giăng một mình
Nỗi riêng nên viết thơ tình
Để rồi đọc mãi thình lình nhớ thêm

Bài thơ muốn gởi không tem
Không đề người nhận chỉ kèm chữ yêu
Hôm qua trăng sáng thêm nhiều
Chắc là có lẽ lòng liều nhớ nhung

Hôm nay chờ nắng đi cùng
Phơi khô rát hết thủy chung với người
Lá không còn phải rụng rơi
Vì Thu đâu có ngậm ngùi như xưa

Khi không khi khổng lạ chưa
Cà phê đắng nguội đổ thừa chỉ ta...

Lá CỏĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả