Hoa Tím Lục Bình

Hồ bên tím cánh lục bình
Hỏi cô áo lục thuận tình cho tôi

Qua hái về chữ vần đôi
Ba đoạn hương sắc thơ rồi lại sang
Tặng cô hoa đoá, lá nang
Xanh màu khắc nét mực hàng tím thơ

Lục bình hoa nắng vàng tơ
Sắc bên song toả hương lờ lững bay

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả